Informatie omtrent corona

Vanwege de huidige situatie omtrent corona is er meer onzekerheid dan voorgaande jaren. Hoe de coronaregels zullen zijn ten tijde van onze evenementen zal tegen die tijd pas bekend zijn. Op basis van die regels bepalen wij of het verantwoord is om de evenementen door te laten gaan. We gaan er hard voor werken om de evenementen te organiseren, maar we kunnen helaas nog niks garanderen. Toch zien wij veel mogelijkheden om de Business Days door te laten gaan en daarom staan wij er tot nu toe erg positief in.

Voor de carrièrebeurs houden we rekening met verschillende scenario's. Ons doel is om, net als andere jaren, een fysieke beurs neer te kunnen zetten. De indeling van de ruimte zal dan aangepast worden, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Indien het niet mogelijk is een fysieke beurs te laten plaatsvinden, zal er een online platform worden gebruikt, waarbij de ervaring van een fysieke beurs zo goed mogelijk wordt nagebootst.

In de bedrijfsbrochure is ook een paragraaf opgenomen over de teruggave van kosten bij eventuele afgelasting van het evenement. We proberen zo lang mogelijk de kosten laag te houden, zodat we zo veel mogelijk geld kunnen terug geven bij afgelasting.