The roots of your career!
Studentaanmelding gesloten

Privacyverklaring

Stichting Business Days Twente, gevestigd aan Bastille Kamer 301 Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Heb je vragen over wat we doen met je gegevens, dan helpen we je graag! Neem contact met ons op via een van de onderstaande manieren.

Website: www.businessdaystwente.nl

Adres: Bastille Kamer 301, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede

Telefoon: +31(0)534893898

E-mail: ict@businessdaystwente.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Business Days Twente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag(en):

Algemeen

Om onze activiteiten op de beste manier te laten verlopen voor zowel deelnemer als bedrijf of instantie, exporteren wij tijdens het evenement accountgegevens van onze site. Dit doen wij om bijvoorbeeld een overzichtelijke bellijst te maken om deelnemers te kunnen bereiken en de activiteiten zo goed mogelijk te vullen. Deze export van gegevens wordt opgeslagen op onze server Sharepoint, welke is versleuteld en waar alleen het bestuur van het evenement toegang toe heeft. Na het evenement worden alle persoonsgegevens van de server verwijderd.

Naam

We verwerken je naam op basis van toestemming en het uitvoeren van overeenkomsten.

Wij verwerken de namen van deelnemers aan ons evenement om naambadges te maken tijdens onze activiteiten. Met deze naambadges streven we er naar de communicatie tussen jou en het bedrijf of de workshopgever te vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen wij je naam gebruiken voor het maken van een badge tijdens de Carrièrebeurs. Voor het gebruik van je naam voor deze badge, verleen je toestemming indien je gebruik wil maken van een naambadge voor dit evenement. Met deze naambadges streven we er naar de communicatie tussen jou en het bedrijf te vergemakkelijken. Wanneer bedrijven jouw badge scannen tijdens dit evenement, verkrijgen zij 1 week na afloop van het evenement je naam. Je kan gedurende 1 week na afloop van het evenement je scans inzien en nog doorgeven dat je je gegevens toch niet wil delen. In dat geval zal het bedrijf dat je gescand heeft je gegevens niet ontvangen.

Verder krijgt een bedrijf na het tekenen van de verwerkersovereenkomst je naam te zien, als jij je hebt ingeschreven via onze site voor een activiteit van dit bedrijf. Zo kan een bedrijf tijdens de activiteit de persoon koppelen aan het CV wat ze hebben gelezen.

Namen van bedrijfsmedewerkers verwerken wij met het doel om onze overeenkomst met het bedrijf uit te kunnen voeren, denk hierbij aan het opstellen van een contract.

Telefoonnummer

Je telefoonnummer gebruiken wij alleen om overeenkomsten uit te voeren. Dit met het doel onze activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen en jou de beste mogelijkheden te kunnen bieden. Hierbij moet je denken aan de volgende situaties: dat je nog niet hebt bevestigd aanwezig te zullen zijn (na een aantal herinneringsmails), dat je in de eerste instantie was uitgeloot of op de reservelijst stond maar er een plek vrij is gekomen, dan bellen we je om te vragen of je alsnog deel wilt en kan nemen. Tevens wordt het nummer gebruikt als een activiteit waarvoor je staat ingeschreven begint en je bent niet aanwezig om erachter te komen wat de reden is en of je eventueel nog kan komen. Voor het gebruik van je telefoonnummer vragen wij specifiek toestemming bij aanmaken van je account. Geef je geen toestemming voor het gebruiken van je telefoonnummer met deze doeleinden dan kan je helaas geen account bij ons aanmaken. Dit doen wij om onze overeenkomst met bedrijven zo goed mogelijk na te kunnen komen, die rekenen op een bepaalde opkomst. Het biedt ons meer zekerheid als wij de deelnemer kunnen bereiken. Je kan deze toestemming in je account weer intrekken, dit heeft echter als gevolg dat we je uitsluiten van deelname aan activiteiten.

Persoonlijke telefoonnummers, indien aangegeven, van bedrijfsmedewerkers gebruiken wij alleen voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Hiervoor moeten we contact op kunnen nemen met de bedrijfsmedewerker die staat ingeschreven namens het bedrijf.

E-mailadres

Het e-mailadres wat je opgeeft op onze site wordt gebruikt om te communiceren over activiteiten waarvoor je bent ingeschreven. Hierbij moet je denken aan activiteiten die komen te vervallen, of tijden die veranderen. Verder sturen we je een herinneringsmail als je je aanwezigheid nog niet hebt bevestigd, en de dag voor de activiteit. Je uitschrijven voor deze mails heeft als gevolg dat je niet deel kan nemen aan de betreffende activiteit aangezien wij dit noodzakelijk achten voor een soepel verloop van de activiteit.

Verder vinden wij het erg belangrijk om ons evenement te blijven verbeteren en om deze reden sturen wij enquêtes over de activiteiten (denk aan de Carrièrebeurs, Workshopweken- en Ambitieweken activiteiten) waaraan jij hebt deelgenomen.

Als laatst verwerken we je e-mail adres op onze Carrièrebeurs in de QR-code van je naambadge. Voor het genereren van deze QR-code, verleen je toestemming indien je gebruik wil maken van een naambadge voor dit evenement. Met deze naambadges streven we er naar de communicatie tussen jou en het bedrijf te vergemakkelijken. Wanneer bedrijven jouw badge scannen tijdens dit evenement, verkrijgen zij 1 week na afloop van het evenement je e-mail adres. Je kan gedurende 1 week na afloop van het evenement je scans inzien en nog doorgeven dat je je gegevens toch niet wil delen. In dat geval zal het bedrijf dat je gescand heeft je gegevens niet ontvangen.

Nummer van onderwijsinstelling (studentnummer of medewerkersnummer)

Je student- of medewerkersnummer wordt gebruikt om het inschrijven op de Carrièrebeurs soepel te laten verlopen en je zo snel mogelijk een keycord te geven. Indien je je studentnummer op onze site invult kunnen we je account makkelijker en sneller vinden tijdens je inschrijving op de beurs.

Studie

We vragen naar je studie omdat het voor onze activiteiten en statistieken erg nuttig is om deze informatie te hebben. Soms zijn er bijvoorbeeld activiteiten die niet nuttig zijn voor studenten van bepaalde studies, in dat geval nemen we contact met je op om je hierop te wijzen. Daarnaast kunnen wij met de behaalde statistieken ons aanbod aan bedrijven voor studenten verbeteren.

CV

Bedrijven bepalen de deelnemers van hun activiteit in de Ambitieweken op basis van CV. Wil je dus meedoen aan een activiteit van een bedrijf, dan moet je je CV uploaden en toestemming geven voor het laten zien van je CV aan het bedrijf waarvoor je je hebt ingeschreven. Je CV kan je in je profiel uploaden, wat daarin staat is aan jou en stellen wij geen eisen aan. Bij het uploaden van je CV wordt om toestemming gevraagd dat bedrijven voor wiens activiteiten jij je inschrijft je CV mogen zien. Bedrijven tekenen hiervoor een verwerkersovereenkomst, wat inhoudt dat ze je CV alleen mogen verwerken met het doel van de activiteit voor ogen en ze je gegevens ook niet mogen bewaren.Nationaliteit

De reden dat wij vragen om je nationaliteit (Nederlands of niet-Nederlands), is zodat wij kunnen bepalen of de communicatie richting jou in het Nederlands kan of in het Engels moet. Deze gegevens worden niet gedeeld met de deelnemende bedrijven, en zijn alleen voor intern gebruik.

Daarnaast is het voor de statistieken van de Business Days goed om dit bij te houden. Op deze manier kunnen wij een betere verdeling maken tussen bedrijven die op zoek zijn naar Nederlandse studenten en bedrijven die op zoek zijn naar internationale studenten. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Business Days Twente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (bedrijven)

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenHoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Business Days Twente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Jouw persoonsgegevens

Om het gemakkelijk te maken voor jou om je in te schrijven voor activiteiten tijdens de volgende editie bewaren we je accountgegevens. Indien je account 2 jaar lang inactief is (dus er wordt niet ingelogd) verwijderen we je account en alle persoonsgegevens die je op de site hebt achtergelaten.

CV

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de Ambitieweken is het verplicht om je CV te uploaden. Een week na afloop van het evenement en dus de laatste activiteit van de Ambitieweken verwijderen we de CV’s van alle deelnemers en kunnen bedrijven waarvoor je je had ingeschreven dus ook niet meer bij je naam of CV. Dit geldt ook voor CV’s van deelnemers die niet geselecteerd zijn voor activiteiten. We houden je CV zo lang omdat na de eerste selectie veel deelnemers aangeven toch niet deel te kunnen nemen aan de activiteit. Tot de dag van de activiteit kunnen er nog deelnemers bij komen en kan jij dus, ook al ben je niet geselecteerd aan het begin, nog gevraagd worden om deel te nemen aan de activiteit. Bedrijven zien graag de achtergrond van de deelnemer voordat ze beginnen aan de activiteit om er zo veel mogelijk uit te kunnen halen. Als je het niet eens bent met dit bewaartermijn kan je altijd je CV verwijderen in je account, let wel op dat dit je plaats in de selectie voor activiteiten kan beïnvloeden als je niet in de eerste selectie bent uitgekozen. Daarnaast kan het zijn dat het bedrijf je alsnog weigert, ook als je wel al was geselecteerd.Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Business Days Twente verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deelnemende bedrijven

Als je je inschrijft voor een activiteit in de Ambitieweken van de Business Days Twente, krijgt het bedrijf jouw naam en je CV via onze site. Wij verstrekken deze informatie niet via mail of andere wegen aan de deelnemende bedrijven. Deelnemende bedrijven krijgen deze informatie alleen na het afsluiten van een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Business Days Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website beheerder

Onze website wordt beheerd door een extern bedrijf El Niño. Met hen sluiten wij ook een overeenkomst af (non-disclosure agreement) om je gegevens te beschermen.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ict@businessdaystwente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Business Days Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Business Days Twente) tussen zit.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Business Days Twente gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Business Days Twente gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De analytische cookies hebben als doel om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Hier gebruiken wij software van derden voor, zoals Google Analytics, welke we privacy vriendelijk instellen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ict@businessdaystwente.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Business Days Twente zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Business Days Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Business Days Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ict@businessdaystwente.nl. Stichting Business Days Twente heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. - DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Download hier de privacyverklaring